IDS Group Logo

Duurzame InnovatieveVernieuwendeDoor de natuur geïnspireerdeKlimaatbestendigeBewezenOnderhoudsvriendelijke Afwateringsoplossingen
IDS Elements

Duurzame oplossingen

Ons doel is het herstel van de natuurlijke waterkringloop te versnellen. Wij adviseren over de toepassing van innovatieve en duurzame afwateringsoplossingen en begeleiden de installatie.

Het klimaat verandert en verstedelijking zorgt ervoor dat het water niet meer op de natuurlijke wijze wordt verwerkt. Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien die overlast veroorzaken. Hemelwater wordt versneld over het verharde oppervlak afgevoerd. Daarbij komt het water in aanraking met vervuiling ten gevolge van industrie, verkeer en bepaald materiaalgebruik. Het hemelwater komt ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht. Met onze oplossingen dragen we bij aan het herstel van de natuurlijke waterkringloop.

Onze missie is om het hemelwater net zo schoon terug te geven aan de natuur als we het hebben ontvangen. Op de plek waar het valt.

Mark Visschers @markvisschers
The terrain of the former Leeuw Brewery in Valkenburg has been transformed into a recreation area, with particular… twitter.com/i/web/status/1…
di 4 augustus 2020
Mark Visschers @markvisschers
Project Tapijn Karzerne Maastricht. Een afwateringssysteem dat er op natuurlijke wijze voor zorgt dat het water wor… twitter.com/i/web/status/1…
zo 19 juli 2020
Mark Visschers @markvisschers
pic.twitter.com/zokjhF6rZK
wo 17 juni 2020
Sun

Innovatief en Kostenbesparend

Onze strategie is denken in innovatieve oplossingen die bijdragen aan het herstel van de natuurlijke waterkringloop en kostenbesparend zijn. Bij voorkeur hebben de producten zelf ook nog een positieve invloed op het milieu (denk bijvoorbeeld aan bepaald materiaalgebruik).

Europe

Lokale en Europese Wetgeving

De Europese Water Framework Directive is in Nederland uitgewerkt tot de Kaderrichtlijn Water. Er is op lokaal, landelijk en Europees niveau steeds meer aandacht voor maatregelen ter bevordering van schoon oppervlaktewater. IDS producten voldoen aan alle lokale en Europese wetgeving en dragen bij aan de gewenste kwantiteit en kwaliteit van oppervlaktewater.

IDS Group Logo

ONZE MEERWAARDE

IDS heeft ruime ervaring in duurzame oplossingen voor afwatering en reiniging. De combinatie van de innovatieve producten en het enthousiaste team is uniek.

We begeleiden projecten vanaf de initiatiefase tot de nazorgfase. We hebben de mogelijkheid om het gehele traject technisch te ondersteunen met advies, tekeningen en berekeningen. Daarbij staan wij in direct contact met de technisch deskundigen van de leveranciers die ons daarbij weer specialistisch ondersteunen.

De producten in beeld

Onze opdrachtgevers

Gemeenten, Provinciën, Waterschappen, Rijkswaterstaat, en ook particuliere eigenaren van bijv. een industrieterrein zijn de eindgebruikers van de innovatieve en duurzame oplossingen.

Contact opnemen

Met hen denken wij mee over de uitdagingen om hun beheersgebied klimaatbestendig en duurzaam in te richten. Voor de ingenieursbureaus zijn we een kennisbank van innovatieve oplossingen met uitgebreide technische ondersteuning op het gebied van schetsontwerpen, berekeningen, bestekteksten- en tekeningen.

ONZE Partners

We werken samen met grote internationale bedrijven met elk hun eigen technische afdeling met jarenlange ervaring in ontwerp, uitvoering en onderhoud. De producten die voor onze markt nieuw zijn worden in het buitenland vaak al vele jaren met succes toegepast.

Toekomstgerichte oplossingen

Denken in cycli / denken in kringlopen. De uitdagingen van nu lossen we op zo’n manier op dat de generaties na ons daar voordeel van hebben. We denken aan een positieve voetafdruk. Wat dragen we bij aan de wereld om ons heen? Hoe groot is onze positieve impact?

Leren van de natuur

De natuur als inspiratiebron. In de natuur is alles al een keer verzonnen. Aan ons de uitdaging om het te zien en ervan te leren. Vaak zijn goede oplossingen simpel, in de eenvoud zit de kracht. Bij elke uitdaging zou je je de vraag kunnen stellen, hoe zou de natuur dat oplossen?

IDS-Group

Innovatieve Producten

De IDS Group Directie

Erik van Garsel
Mark Visschers

Heeft u vragen?

Contactgegevens

Innovative Drainage Solutions b.v.

Business Park Stein 108
6181 MA Elsloo

Telefoon +31(0)46-2077004

KVK 656.913.34
BTW-nummer NL8562.17.268.B01

Algemene voorwaarden

Privacy Policy