Projectreferenties

Uw partner in afwaterings­systemen

Het klimaat verandert en verstedelijking zorgt ervoor dat hemelwater niet meer op de natuurlijke wijze de grond in gaat. Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien die overlast veroorzaken.

Als ervaren leverancier en professional op het gebied van afwateringssystemen draagt IDS Group zorg voor innovatieve oplossingen voor afwatering van regenwater.

Niet alleen leveren wij afwateringssystemen, ook staan wij klaar voor onze klanten met advies en ondersteuning voor afwateringsvraagstukken tijdens projecten. Wij meten, berekenen en tekenen zodat wij samen met de klant tot het beste resultaat komen!

Wat heeft IDS-group in 5 jaar gerealiseerd?

170.000
Ton besparing CO2 uitstoot
10
Miljard liters regenwater terug naar de natuur
25
Miljoen gerecyclede plastic flessen

Duurzame oplossingen

Ons doel is het versnellen van de natuurlijke waterkringloop op een geleidelijke en duurzame manier.

Tijdens een flinke regenbui kan het riool overbelast raken. Rioleringen overstromen en het hemelwater wordt over het verharde oppervlak afgevoerd. Daarbij komt het water in aanraking met vervuiling ten gevolge van industrie, verkeer en bepaald materiaalgebruik. Het regenwater komt ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht.

Om dit te voorkomen levert IDS Group nieuwe drainage afwateringssystemen die grote volumes hemelwater opvangen en het op een duurzame en geleidelijke wijze afvoeren naar de plek waar het hoort. Terug naar het bodem oppervlak zonder de riolering op zware wijze te belasten.

‘A cleaner planet, one project at a time!’

IDS streeft er als leverancier en adviseur naar om regenwater geleidelijk en schoon terug te geven aan de natuur. Bij een schone planeet hoort tevens het gebruik van duurzame materialen. IDS streeft ernaar om met haar afwateringssystemen de "plastic soep" te bestrijden door gerecyclede plastic flessen te verwerken in de producten. Op deze manier wordt een positieve voetafdruk neergezet voor mens, milieu en de planeet.

Aan ons de uitdaging om het water zo schoon mogelijk terug te geven aan de natuur, op de plek daar waar het valt, dat is de meest ideale situatie!

Bekijk referenties

Consultancy adviseur aan het werken aan een advies

Engineering

Een efficiënte duurzame oplossing voor hemelwater is er tevens een die klaar is voor de toekomst. IDS zet zich in voor een mooiere leefomgeving; in kwaliteit, duurzaamheid en toepasbaarheid.

Wij vinden het belangrijk dat klanten die met ons samenwerken een bepaalde mate van zorgeloosheid ervaren. Als uw professional en leverancier van afwateringsoplossingen brengen wij op basis van uw projectgegevens advies uit welke innovatieve producten geschikt zijn voor uw project. Daarna levert onze technische afdeling de input voor project specifieke bestekteksten en -tekeningen om zo samen tot het gewenste resultaat te komen.

Met meer dan 20 jaar ervaring staan wij garant voor goed advies, korte lijnen en een optimaal resultaat.

Innovatieve producten & referenties

Bekijk onze producten

Met welke producten dragen wij bij aan een schonere wereld om ons heen? Bekijk ze hier.

Bekijk onze projecten

Bekijk hier onze projectreferenties om inspiratie op te doen voor uw project.

ONTDEK HOE ONZE DRAINAGE IN UW PROJECT TOEGEPAST KAN WORDEN

Vraag advies aan voor uw project

Inschrijven nieuwsbrief