WhatsApp Image 2021-04-23 at 13.54.54.jpeg

Instabiele grondstoffenmarkt voor kunststoffen

23 april 2021

Zoals in de media wordt aangegeven, hebben we te maken met een opeenstapeling van overmachten (Covid-19, de winterstormen in Amerika, capaciteitsproblemen in zeetransport, hoge prijs voor ruwe olie) wat tot het tekort aan grondstoffen heeft geleid.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt een aantal veranderingen door te voeren:

 • Offertes hebben een geldigheid van maximaal 1 week.
 • Eventuele doorberekeningen van prijsstijgingen vanuit onze toeleveranciers (worden vermeld op de offerte).


De schaarsheid van grondstoffen heeft ertoe geleid, dat leveringen zijn uitgesteld of dat producties zelfs volledig zijn stilgelegd.

De prijsstijgingen die wij vanuit onze fabrikanten doorberekend krijgen liggen tussen de 15 en 30 procent. Op dit moment hebben we nog geen zicht op een verdere stijgingen van het prijsniveau van onze toeleveranciers. We kunnen daarom de definitieve prijs pas fixeren bij de officiële bestelling op basis van het prijsniveau van dat moment.

Volledig buiten onze macht kan het voorkomen dat bestellingen niet, of deels niet, tijdig geleverd kunnen worden.

Concreet betekent dit voor u:

 • Levertijden en leveringen zijn te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 • De prijzen van reeds uitgegeven offertes zullen bij opdrachten opnieuw besproken worden.
 • Wij hanteren dagprijzen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

De verwachting voor de toekomst:

 • De voorspelling is dat de prijzen tot een hoger niveau zullen stijgen.
 • Plaats uw bestelling in een vroeg stadium.
 • Bespreek de huidige situatie tijdig met uw eigen opdrachtgevers en maak uw prijzen onder voorbehoud.
 • Neem bij twijfel of vragen contact op met ons, wij staan namelijk voor u klaar om u te woord te staan.


Tip voor u:

 • Plaats uw bestelling in een vroeg stadium.
 • Bespreek de huidige situatie tijdig met uw eigen opdrachtgevers en maak uw prijzen onder voorbehoud.
 • Neem bij twijfel of vragen contact op met ons, wij staan namelijk voor u klaar om u te woord te staan.

Wij vertrouwen erop u hierbij naar behoren geïnformeerd te hebben en blijven u uiteraard op de hoogte houden van de situatie.

Voor meer informatie over dit onderwerp klik op één van de onderstaande links:
https://www.plasticsconverters.eu/post/raw-material-shortages-in-europe-impact-production-ofplasticproducts-in-europe

http://persberichten.deperslijst.com/179719/nrk-fabrikanten-onder-druk-door-tekortengrondstoffenforce-majeure-en-spiraal-van-sterk-stijgendeprijzen.

https://www.nrk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=3439132672