1626347703910.jpeg

Waterbeheer op straat

23 juli 2021

De afgelopen week was het erg genoeg weer raak. In Zuid Limburg liepen hele straten en zelfs complete buurten onder. Natuurlijk speelt het heuvellandschap hierin een enorme rol. Het neemt niet weg dat we steeds vaker te maken hebben met zware, lokale buien. Over de gevolgen hoeven we het niet meer te hebben.

Wij leven mee met de betrokkenen en wensen iedereen die getroffen is heel veel sterkte.

Veel hedendaagse oplossingen zijn al lang niet meer voldoende om de problemen met water van de afgelopen dagen te voorkomen. Overal in Nederland geldt dat de oplossing met het veranderende klimaat gevonden zal moeten worden in een combinatie van maatregelen. Denk hierbij aan afwateringsbanden, waterberging, infiltratiekratten, etc. en dat op zeer grootschalig niveau!

In het najaar organiseert onze partner MBI de Steenmeesters omtrent dit onderwerp een kennisbijeenkomst en brengen o.a. meerdere leveranciers bij elkaar om samen na te denken over hands-on en relatief eenvoudige constructies met betrekking tot het waterbeheer op straat. Geïnteresseerd om mee te denken of vooraf input te geven op de uitgewerkte constructies? Geef dan aan per e-mail dat je graag mee wilt doen in de klankbordgroep. Uiteraard ontvang je de definitieve uitnodiging voor de bijeenkomst zeker van ons.

Ja, ik neem graag deel aan de klankbordgroep